Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny oznacza, że Matka Syna Bożego od pierwszej chwili swego istnienia nie miała grzechu pierworodnego.

Ten wielki przywilej spośród wszystkich ludzi otrzymała tylko Ona. Nie wypadało bowiem, aby Matka Pana Jezusa miała grzech pierworodny i w ten sposób choć na chwilę była pod władzą szatana. Rzucałoby to cień na samą osobę Syna Bożego. Wiemy, jak smutne skutki sprowadził grzech pierworodny na ludzi, ale jako grzech rodzaju ludzkiego przeszedł on na nas wszystkich z wyjątkiem Matki Boskiej.

 

Dogmat o Niepokalanym Poczęciu NMP został ogłoszony 8 grudnia 1854 r. przez papieża Piusa IX.

W naszej parafii uroczysta Msza św. połączona była z roratami, które w okresie adwentu jeszcze bardziej przybliżają nam prawdę o Maryi jako płomyku, który rozświetla ludzkość pogrążoną w grzechu. Na Mszę św. przyszły dzieci z lampionami, które uczestnicząc w procesji na wejście swoją postawą pokazały, że każdy człowiek powinien wpatrywać się w płomień, którym jest Boża miłość względem człowieka.

Adwent to czas przygotowania, który winniśmy dobrze wykorzystać.