Każde rekolekcje jakie człowiek przeżywa w swoim życiu mają za zadanie jeszcze bardziej otworzyć go na działanie łaski Bożej. Rekolekcje adwentowe jednocześnie otwierają przed człowiekiem płaszczyznę duchowego przygotowania się na spotkanie z przychodzącą do ludzi Bożą Dzieciną.

 

Tegoroczne rekolekcje ukazują nam jak ważna jest w życiu człowieka droga nawrócenia i zrozumienia tego, że Bóg powołuje każdego do społeczności świętych. Ojciec Marek prowadzając nas drogą ćwiczeń rekolekcyjnych przybliża nam potrzebę ciągłego zapraszania i zawierzania swego życia Duchowi Świętemu.

Sobotnia Msza św., która kończyła drugi dzień rekolekcji była Mszą świętą roratnią. Dzięki temu mogliśmy jeszcze raz uświadomić sobie, że Maryja jest obecna w życiu każdego człowieka i jako kochająca matka chce przeprowadzić swoje dzieci przez adwent ukazując Jezusa jako oczekiwanego Zbawiciela.

Na tę Mszę św. licznie zgromadziły się dzieci, które trzymając w rękach lampiony, jak gdyby oświetlały drogę wszystkim szukającym powrotu do Jezusa. jest to jednocześnie piękny przejaw tego, że słowa Jezusa aby stawać się jak dzieci, są ciągle aktualne i głębokie.

Niech temu wszystkiemu towarzyszy świadomość, że przecież kolejny raz Bóg do nas przyjdzie.