Ostatnia droga krzyżowa miała charakter misterium, którego tytuł brzmiał CZŁOWIEK KRZYŻA - DROGA KRZYŻOWA WSPÓŁCZESNEGO CZŁOWIEKA.

Przygotowaniem całości zajęła się młodzież. Teksty, które były czytane na tle muzyki przybliżały tematy nie będące obce współczesnemu człowiekowi, dzięki czemu każdy, kto wsłuchał się w nie mógł znaleźć wiele wartościowych przesłanek, stanowiących podporę przyszłego życia.