Przerwę związaną ze Świętami Bożonarodzeniowymi Zarząd naszego oddziału KSM-u postanowił wykorzystać na robocze spotkanie w ramach pracy zarządu.

 

Członkami Zarządu są:

Prezes - Drozdowska Agnieszka

Z-ca Prezesa - Karpiesiuk Emilia

Skarbnik - Mierzwińska Dorota

Sekretarz - Pierzchało Magdalena

Z-ca Sekretarza - Malewicz Piotr

 

- Podsumowano kończący się rok i podejmowane akcje.

- Przygotowano i zatwierdzono sprawozdanie z działalności rozdziału.

- Opracowano plan działań na najbliższe 6 miesięcy.

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH MŁODYCH, KTÓRZY CHCIELIBY ZAPOZNAĆ SIĘ Z KATOLICKIM STOWARZYSZENIEM MŁODZIEŻY!