ZOBACZ PLAN WYJAZDU

1. Co to są ŚSR?

Światowe Spotkania Rodzin są jedną z najważniejszych inicjatyw duszpasterskich bł. Jana Pawła II. Są one organizowane od 1994 roku i odbywają się co trzy lata. Nad całością przygotowań czuwa Papieska Rada ds. Rodziny. Każde ŚSR jest poprzedzone międzynarodowym sympozjum teologiczno-duszpasterskim. Głównym celem zwoływania przez papieża ŚSR jest prowadzenie dialogu, ukazywanie roli rodziny w ewangelizacji i umocnienie tożsamości rodziny.

Dotychczas Światowe Spotkania Rodzin odbyły się kolejno:  w Rzymie w 1994 r. pod hasłem - "Rodzina sercem cywilizacji miłości"; w Rio de Janeiro w 1997 r. pod hasłem - "Rodzina: dar i zobowiązanie, nadzieja ludzkości"; w Rzymie w 2000 r. pod hasłem - "Dzieci są wiosną rodziny i społeczeństwa"; w Manili w 2003 r. roku pod hasłem - "Rodzina chrześcijańska dobrą nowiną dla trzeciego tysiąclecia"; w Walencji w 2006 r. pod hasłem - "Przekazywanie wiary w Rodzinie"; w Meksyku w 2009 r. pod hasłem - "Rodzina szkolą wartości ludzkich i chrześcijańskich". VII Światowe Spotkanie Rodzin zostało zaplanowane w Mediolanie w dniach 30 V – 3 VI 2012 r. którego temat będzie brzmiał: „Rodzina, praca i świętowanie”.

 

 

2. Jak Diecezja drohiczyńska przygotowuje się na to spotkanie?
3. Co mogą zrobić poszczególne parafie żeby przygotować się i wziąć udział w spotkaniu?

Diecezja Drohiczyńska pragnie włączyć się we wspólne przeżycia Światowego Spotkania Rodzin w Mediolanie. Pierwszą konkretną formą przygotowania jest możliwość skorzystania z dziesięciu okolicznościowych katechez opracowanych przez Papieską Radę ds. Rodziny oraz Archidiecezję Mediolanu. Dotyczą one głównego tematu ŚSR – „Rodzina, praca i świętowanie”. W języku polskim zostały wydane w Kwartalniku Sprawy Rodziny, nr 95/3/2011 i są w posiadaniu każdej Parafii naszej Diecezji. Można je także pobrać ze strony www.drdrohiczyn.pl. W wersji dźwiękowej znajdują się one między innymi na www.legnica.pl (Plus Radio Legnica – 102,6 fm ). Niniejszym kieruję apel do wszystkich duszpasterzy i katechetów o troskliwe zaangażowanie się w przekaz treści tychże katechez oraz Orędzia Ojca Świętego Benedykta XVI z 23 sierpnia 2010 roku zapraszającego rodziny świata do przygotowania się do ŚSR w Mediolanie.

Wyrazem odpowiedzi Diecezji Drohiczyńskiej na zaproszenie Benedykta XVI do wzięcia udziału małżonków i rodziców w VII Światowym Spotkaniu Rodzin będzie autokarowa Pielgrzymkę do Mediolanu i innych świętych miejsc Italii. Wydział Duszpasterstwa Rodzin organizuje ją w dniach od 26 maja do 5 czerwca 2012 roku. Centralnym momentem Pielgrzymki będzie uczestnictwo w uroczystościach w Mediolanie z Ojcem Świętym i pielgrzymami z całego świata 2 i 3 czerwca. Ponadto nawiedzimy grób bł. Jana Pawła II w Rzymie oraz inne święte i interesujące miejsca w Italii. Będziemy obecni w Wenecji, Asyżu, Loreto, Lanciano, San Giovanni Rotondo, Monte Cassino i Padwie.

 

4. Nie wszyscy będą mogli uczestniczyć w Mediolanie, jak można uczestniczyć duchowo?

Ci nasi diecezjanie, którzy nie wybiorą się do Mediolanu mogą duchowo i poprzez media przeżywać Światowe Spotkanie Rodzin. Poleca się udział w nabożeństwach parafialnych (majowych i czerwcowych) w intencji rodzin. Można również udać się w te dni do naszych diecezjalnych sanktuariów, chociażby do Ostrożan, Prostyni, Miedznej, Sokołowa Podlaskiego czy Łazówka. Proszę także moich Diecezjan o modlitwę różańcową za nasze rodziny i za błogosławione owoce VII ŚSR w Mediolanie. Powierzam Was Bogu i Świętej Rodzinie z Nazaretu już teraz i potem na włoskiej ziemi.

 

Ks. dr Piotr Arbaszewski

Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin