Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży swoją formację opiera na wielu płaszczyznach. Jedną z nich są spotkania formacyjne w parafii. Na zakończenie stycznia młodzież spotkała się by wziąć udział w kolejnym spotkaniu formacyjnym. Tym razem miała ono charakter kursu z zakresu Pisma Świętego.

 

W czasie spotkania młodzież pracując na tekstach biblijnych i historycznych odkrywała sens i potrzebę tłumaczenia Biblii. Wiele trudności sprawiło przetłumaczenie tekstu Pisma Świętego wg. Jakuba Wujka, co niewątpliwie ugruntowało w zebranych potrzebę kolejnych tłumaczeń.

Część spotkania poświęcona została zrozumieniu niektórych, trudnych fragmentów z Pisma Świętego, np. czy Jezus zna datę końca świata (w Biblii jest napisane: Lecz o dniu owym lub godzi­nie nikt nie wie, ani anio­ło­wie w nie­bie, ani Syn, tylko Ojciec... - Mk 13, 24–32), czy chociażby nazywanie Papieża Ojcem Świętym (Nikogo na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem, jeden bowiem jest Ojciec wasz, Ten w niebie - Mt 23,9). Kolejne spotkania niewątpliwie przyczynią się do lepszego przeżycia Roku Wiary.