Msza Wieczerzy Pańskiej rozpoczyna obchody Triduum Sacrum. Wielki Czwartek jest dniem, kiedy wspominamy Ostatnią Wieczerzę Jezusa z Apostołami. W naszej wspólnocie parafialnej Msza św. rozpoczęła się o godz. 18.00. Przewodniczył jej Ks. Proboszcz, a koncelebransem był Ks. Wikariusz. W homilii ks. Marcin mówił o tym, jak Jezus zadziwiał uczniów

podczas wieczerzy. Podobnie i dzisiaj chce każdego z nas zadziwić swoją obecnością, łaską i miłością. Człowiek musi jednak zacząć współdziałać z Jezusem.

Wielki Czwartek jest dniem wyjątkowym dla Liturgicznej Służby Ołtarza. Z tego względu podczas Liturgii do grona ministrantów został przyjęty Tomasz Krasowski, a Marcin Michalski otrzymał promocję na stopień ministranta księgi (librysty). Ksiądz Proboszcz wręczył także dyplomy dla osób wyróżniających się w służbie liturgicznej. Byli to: Karolina Falkowska (Filipy), Kamil Trzeszczkowski (Mierzwin Duży) i Patryk Trzeszczkowski (Mierzwin Duży).

Na zakończenie wspólnych modlitw przeniesiono Najświętszy Sakrament do ciemnicy i rozpoczęła się adoracja.