Rozpoczynamy tegoroczną wizytę duszpasterską - KOLĘDĘ - plan kolędy.