Fotoreportaż z rorat

i drugiego dnia rekolekcji adwentowych.

 

Rekolekcje adwentowe prowadził ks. Krzysztof Kościelewski - proboszcz parafii Śledzianów.