Zapraszamy, w wigilię,

w godz. od 12.00 do 15.00,

aby zabrać Betlejemskie Światło Pokoju do

swoich domów i zapalić nim świecę wigilijną.