Fotoreportaż z koncertu scholi parafialnej.

 

Dziękujemy scholi parafialnej i panu Bartkowi za przepiękny koncert kolęd.